Контакт – Каструм
Каструм

Контакт

„ЧУВАРИ КОПЉА”

Суверени војни витешки ред Чувари копља Светог Георгија

Удружење за очување старих заната и вјештина “Чувари копља”

Е-пошта: cuvarikoplja@gmail.com

Мобилни телефон: +387 65 525 035

Телефон: +387 51 212 327

Адреса: Српска бр.99; 78000 Бања Лука,

Република Српска, Босна и Херцеговина