Kontakt – Kastrum
Kastrum

Kontakt

“ČUVARI KOPLJA”

Suvereni vojni viteški red Čuvari koplja Svetog Georgija

Udruženje za očuvanje starih zanata i vještina “Čuvari koplja”

Email: cuvarikoplja@gmail.com
Mobilni telefon: +387 65 525 035
Telefon:+387 51 212 327

Adresa:
Srpska br.99;
78000 Banja Luka,
Republika Srpska,
Bosna i Hercegovina