Kovanje novca – Kastrum
Kovanje novca

Kovanje novca

Posebno interesantan sadržaj na Kastrumu je bila demonstracija kovanja srednjevjekovnog novca kralja Stefana Dragutina, prvog srpskog dinara na ćirilici.

Dinar Stefana Dragutina kovan između 1276-1282/1316. Orginalno je izašao 1276. iz kovnice Brskovo ( u dolini Tare), ali ga je Dragutin kasnije kovao u Rudniku, za vrijeme njegove vladavine teritorijom od Rudinka do Trebinja od 1282 (nakon što je predao srpski prestol bratu Milutinu).

Ovo je prvi srpski dinar (po uzoru na venecijanski groš), odnosno bio je uniformisane težine, kvaliteta i sastava (srebro), a primjerci su pronađeni od Mediterana do Crnog mora, jer je kovan u svrhu spoljašnje trgovine.

Na dinaru sa prednje strane Isus Hrist sjedi na prestolju, ima krstoliki oreol i drži jevanđelje, na poleđini je stojeća figura Stefana Dragutina sa krunom, u desnoj ruci drži žezlo sa krstom, a dinastičko ime mu je ispisano ćirilicom bez vladarske titule.

Posjetioci su mogli da vide kovnicu, proces kovanja i  finalni proizvod, te su mogli sami da se okušaju u ovom zanatu.